مقالات سیستم مدیریت ساختمان BMS

تابلو کنترل هوشمند موتورخانه

تابلو کنترل هوشمند موتورخانه

بدون دیدگاه
تابلو کنترل هوشمند موتورخانه، سامانه ای است که از طریق آن تجهیزات داخل موتورخانه متناسب با نیاز حرارتی داخل ساختمان به کارگرفته می شوند، تشخیص این نیاز از طریق سنسورهای…
فهرست